Aktualitātes
 Informācija
 Kristīgā mācība
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Ziedotājiem
 Arhīvs
 Audio svētrunas
 Video
 Rīta un vakara lūgšanas
 Svētdarbības

   Aptaujas
Vai zināji, ka Kungs Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību arī par taviem grēkiem?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 
Jaunatnes iniciatīvas projekts "Pumpurs" ir noslēdzies

No 5. līdz 9. jūlijam dzīvība un rosība atkal piepildīja Praulienas “Mācītājmuižu” un tās teritoriju, jo jau3 gadu šeit norisinājās biedrības “Stūrakmens” īstenotais jaunatnes iniciatīvas projekts “Pumpurs”. Šo projektu līdzfinansē ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Galvenais šī projekta mērķis ir mazināt jauniešu skaitu, kuri pāragri pārtrauc mācības, jo īpaši pamatskolas un vidusskolas klasēs.
 
‍Šī gada projekts “Darba augļi”  tika īstenots trīs posmos un tajā piedalījās 14 jaunieši no Praulienas, Lazdonas, Vestienas pagastiem un Madonas pilsētas, vecumā no 12 – 18 gadiem.
‍Projekta pirmajā PLĀNOŠANAS posmā jauniešiem tika dots uzdevums sagatavoties un izplānot savu pienesumu Svētdienas skolas bērnu dienas nometnei. Projekts norisinājās brīvā dabā, un tā ietvaros visu piecu dienu garumā bērniem bija iespēja apgūt praktiskas, dzīvei nepieciešamas iemaņas, piemēram, ēst gatavošanu, sevis prezentēšanu, strādāšanu grupās, sava laika plānošanu, kā arī projekta laikā tika nodrošinātas sarunas ar jauniešu atbalsta personālu. Īpašs uzsvars šajā projekta posmā tika likts uz jaunu iemaņas apgūšanu, kas nepieciešamas, lai organizētu pasākumus, radošās, sporta un atpūtas aktivitātes. Ik dienas jaunieši darbojās radošajās darbnīcās, kur gatavoja rotaļlietas, galda spēlēs, rokassprādzes, papīra zobenus, apgleznoja auduma maisiņu un veidoja grupas kopīgo gleznu. Ikviens radošā darbu rezultāts tika izanalizēts, lai apzinātu nepieciešamos resursus šo darbu veikšanai kopā ar svētdienas skolas bērniem. Vēl viens no jauniešu uzdevumiem bija sporta spēļu stundas idejas izstrāde un plānošana, sporta skolotāja Jāņa Ādamsona vadībā, kā arī paši jaunieši piedalījās savas grupas saliedēšanas spēlēs, kuras vadīja Gatis Teilis.
‍   
‍   
‍   
‍Katra jauna diena jauniešiem sākās ar rīta vingrošanu, pēc kuras sekoja nodarbība Vērtību laiks. Šajā nodarbībā jauniešus uzrunāja Madonas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Rolands Pētersons. Kopā ar mācītāju tika izrunātas iesvētes mācību tēmas, lai pēc projekta tiem jauniešiem, kas to vēlēsies, būtu iespēja iesvētīties un kristīties.
‍Otrajā posmā, kas saucās TIKŠANĀS, jaunieši pulcējās Praulienas pagasta “Jaunauguļos”, kur aizvadīja aktīvu, pozitīvām emocijām un vērtīgām sarunām piepildītu dienu, caur dažādām sevis izzināšanas aktivitātēm Ineses Zīles vadībā, jauniešiem bija iespēja runāt par dzīvē svarīgām vērtībām, atklāt sevi no jauna jeb paskatīties uz sevi no cita skatu punkta, attīstīt prasmi izteikt kritiku un to arī uzklausīt. Aktivitātes lika aizdomāties par viņu izaugsmes iespējām, par iespējām mainīties, lai dzīvotu labāk. Šis tikšanās brīdis tika veidots kā jautrs un prieka pilns pasākums, lai motivētu ikvienu jaunieti iesaistīties projekta aktivitātēs ar pilnu atdevi. Uzrunāta dalīties par aizvadīto laiku ar projekta jauniešiem, Inese Zīle pastāstīja: “Mans uzdevums bija panākt, lai jaunieši sevi samīļo, novērtē un komplimentē. Lai viņi pārstāj dzīvot baiļu un kompleksu pasaulē, bet cīnās par savu dzīvi. Caur smiekliem un jokiem jutu, ka viņi izjūt sirds prieku, esot šajā projektā. Tāpat priecājos, ka jauniešiem izdevās būt atklātiem, ka bija iespējama vienkārša cilvēciska komunikācijas, bez asumiem. Bija ļoti labi redzams, ka ar šiem jauniešiem jau ir daudz strādāts. Jauki, ka kāds par viņiem rūpējas. To varēja just!”
‍  
‍  
‍  
‍Noslēdzošā, trešā LABDARĪBAS posmā galvenā sastāvdaļa bija brīvprātīgais darbs un dažādu citu labdarības darbu veikšana, lai veicinātu jauniešos lielāku patstāvību. Divi projekta jaunieši (katru dienu citi, bet tā lai visiem būtu iespēja iesaistīties) kā brīvprātīgie iekļāvās Madonas evaņģēliski luteriskā draudžu prāvesta iecirkņa organizētajā Svētdienas skolas dienas nometnes darba grupā. Viņu uzdevums bija sagaidīt nometnes bērnus, organizēt rīta rosmi, piedalīties un vadīt radošās un sporta nodarbības, palīdzēt pie pusdienu organizēšanas un bērnu pieskatīšanas citās nometnes nodarbībās. Savukārt, pārējie jaunieši katru dienu devās citos labdarības darbos – līmēja bojātās grāmatas Praulienas bibliotēkā, kopā ar mākslinieku Ivaru Mailīti piedalījās Pirmo skolēnu dziedāšanas svētku vietas sakopšanā Praulienas Mācītājmuižā, pirms svētdienas dievkalpojuma sakopa Madonas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcu un noorganizēja radošās nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām diakonijas centrā “Baltā ūdensroze”.
‍Šīm aktivitātēm vajadzēja atklāt jauniešiem nepieciešamību pēc nepārtrauktas izglītošanās un gandarījumu par labi padarītu darbu bez materiāla atalgojuma, kā arī aicināja darīt labu citiem, negaidot atlīdzību.
‍  

‍Neskatoties uz intensīvajām aktivitātēm projekta laikā, jauniešiem atlika laiks arī ikdienas peldēm, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklējumam, jaunā H. Medņa kultūrizglītības centra iepazīšanai, kurā viņi iepazinās ne tikai ar kordziedāšanas tradīcijām, bet arī piedalījās Madonas mežniecības sagatavotajā nodarbībā par kokiem un meža iemītniekiem Latvijā.
  ‍
‍Projekta noslēgums bija piepildīts ar sarunām par piedzīvoto. Daloties iespaidos par projektu, jaunieši atklāja, ka Mācītājmuižā pavadītais laiks ir bijis ļoti vērtīgs, iedvesmojošs, daudzveidīgs, pieredzi bagātinošs un izaicinājumu pilns, bet tajā pašā laikā liels iedrošinājuma un pašapziņas celšanas avots. Kā būtiskākos ieguvumus nometnes laikā lielākā daļa jauniešu minēja  komunikācijas prasmju pilnveidošanu, iespēju runāt par dzīvē svarīgām vērtībām, jaunu draugu iegūšanu, satikšanos ar sen neredzētiem draugiem, kā arī iespēju izlauzties no ierastās lauku ikdienas un gūt jaunus iespaidus. Jāatzīmē, ka daļai jauniešu šī nebija pirmā projekta “Pumpurs” nometne.    
‍Projekts “Darba augļi” ir atstājis pozitīvas atmiņas un iespaidus kā jauniešiem, tā arī tā īstenotājiem. Projekta rīkotāji saka milzīgu paldies visiem aktivitāšu dalībniekiem un pedagogiem - Diānai Dzenei, Elīnai Ūpei, Ērikai Pomerei, Līgai Irbei, Skaidrītei Zariņai, Jānim Ādamsonam, kā arī ikvienam Madonas evaņģēliski luteriskās draudzes loceklim, kas piedalījās un atbalstīja projektu ar savu kalpošanu un praktisko palīdzību.

 
 Iesūtīts: 2021.08.24 21:14
   Kontakti


Viesturs Rikveilis
mācītājs
tālr: 25935787
viesturs.rikveilis@inbox.lv 
 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »