Aktualitātes
 Informācija
 Kristīgā mācība
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Diakonija
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Baltā ūdensroze
 Ziedotājiem
 Arhīvs
 Audio svētrunas
 Video
 Rīta un vakara lūgšanas
 Svētdarbības

   Aptaujas
Vai zināji, ka Kungs Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību arī par taviem grēkiem?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 

DRAUDZES AKTIVITĀTES


Kristus mīļotie Madonas draudzes locekļi, ņemot vērā šī brīža apstākļus un „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” aktuālajiem ierobežojumiem valstī, kas attiecas uz reliģisko organizāciju darbību, vēlos informēt, ka Lazdonas ev.lut. baznīcas durvis būs atvērtas ceturtdienās plkst. 18.45 - 20.30 un svētdienās plkst. 11.45 - 14.00, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus.

Atgādinu, ka atbilstoši š.g. 30. marta skaidrojumam, dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, kas veicama pulcējoties, proti, par organizēto pasākumu minētā rīkojuma 4.5. apakšpunkta izpratnē. Tādējādi, šādos gadījumos reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus var atrasties tāds personu skaits, kas nodrošina savstarpējās divu metru distances un citu noteikto sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.

Vēršu uzmanību, ka vēl joprojām ikviens ir aicināts īpaši izvērtēt riskus, pirms apmeklēt publiskas vietas un organizētus pasākumus, t.sk. dievnamus.

Šis ir informatīvs materiāls un nav uzskatāms par pulcēšanās uzaicinājumu.


Nepieciešamības gadījumā, zvani draudzes mācītājam!


Seko līdzi sadaļai "Audio svētrunas", kā arī draudzes facebook kontā!

Reizi ceturksnī iznāk draudzes izdevums "Draudzes vēstis"

Sekojiet līdz aktuālajai informācijai par draudzes aktivitātēm mūsu mājas lapā un ikmēneša informatīvajā izdevumā "Vēstule no draudzes".

DIEVKALPOJUMS

Svētdienās plkst.12.00

 

Ceturtdienās plkst.19.00, ar Svēto Vakarēdienu

SVĒTDIENAS SKOLA

Svētdienās plkst.12.00 (dievkalpojuma laikā)

BĪBELES STUNDA

Ceturtdienās plkst.18.00

DRAUDZES ANSAMBĻA MĒĢINĀJUMI

Otrdienās plkst.19.00

J.Norviļa Madonas mūzikas skolā

IESVĒTES MĀCĪBAS


DRĒBJU KAMERA Mācītājmuižā

Otrdienās plkst.12.00-16.00

MĀCĪTĀJA PIEŅEMŠANA

iepriekš vienojoties

SADRAUDZĪBA

Mēneša otrā svētdiena pēc dievkalpojuma

(ar groziņiem)

 
            
   Kontakti

Rolands Pētersons
draudzes mācītājs
tālr: 26785896
rolandpeterson@inbox.lv

Mācītāja pieņemšanas laiks-
ceturtdienās no plkst. 15.00,
iepriekš vienojoties pa telefonu


 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »