Pasākumu kalendārs
 Aktualitātes
 Informācija
 Mācības
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Diakonija
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Baltā ūdensroze
 Ziedotājiem

   Aptaujas
Vai ticat, ka būs Dieva tiesa?
Gribu par to uzzināt vairāk
  rezultāti » 
Meklēšana

 

 Diakonijas centrs Lazdonas Mācītājmuižā
Humānā palīdzība (apģērbi, apavi, tekstila izstrādājumi u.c)

Nepieciešamības gadījumā, ja vēlaties saņemt humāno palīdzību vai nodot lietotās drēbes un apavus centram, zvanīt diakonijas darba vadītājai Anitai Tomiņai
tālr. 26167415

Būsim pateicīgi par sadarbību un savstarpējo sapratni! Humānās palīdzības saņemšanas kārtība:

·         Mēnesī viena persona var saņemt 2 kastes ar humāno palīdzību;

·         Novērtēsim cilvēku labo gribu un ieguldīto darbu humānās palīdzības nosūtīšanā. Izturēsimies pret to ar cieņu un pateicību;

·         Būsim pateicīgi par ziedojumu vai praktisku palīdzību diakonijas centra uzturēšanas un labiekārtošanas vajadzībām.
   Diakonijas darbinieku nometne Lēdurgā

   01.-03.07.2011.

   Devīze: 'Garīgā redze' (pārējos attēlus skatīt fotogalerijā)
       
A K C I J A  - „PALĪDZĒSIM BĒRNIEM SAGATAVOTIES SKOLAI.”

Madonas evaņģēliski luteriskā draudze organizē akciju „PALĪDZĒSIM BĒRNIEM SAGATAVOTIES SKOLAI.” Šīs akcijas ietvaros no 24.līdz 28.augustam no plkst.10.00 – 13.00 un no 16.00 – 19.00 lūgums skolēniem noderīgas mantas (izmazgātas drēbes, apavus, skolas somas, citas mācībām nepieciešamas lietas) nogādāt Diakonijas centrā, Skolas ielā 29 (Mēness aptiekas mājas 2.stāvā). Atnestās mantas, kā arī mūsu draudzes iepriekšējo gadu humānās palīdzības sūtījumu drēbes un apavus varēs saņemt Diakonijas cenltrā 27. un 28.augustā. Mantu nodošanas un saņemšanas laiks ir no plkst.10.00 – 13.00 un no 16.00 – 19.00.
Ja mantu nogādāšanai uz Diakonijas centru nepieciešams transports vai arī ir kādi citi jautājumi par akcijas norisi, lūgums zvanīt Madonas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas darba vadītājai Rudītei Kumsārei (tālr.28801846).

Būsim atsaucīgi un palīdzēsim cits citam sirdsmīlestībā!Supervīzijas

Madonas prāvesta iecirknī laikā no 2008.gada novembra līdz 2009.gada maijam  notika Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centra organizētās supervīziju nodarbības draudžu diakonijas darbiniekiem, kā arī citiem sociālajā sfērā strādājošajiem darbiniekiem.

Supervīziju nodarbību laikā dalībnieki ieguva zināšanas un prasmes kā uzlabot un pilnveidot savu darbu saskarsmē ar cilvēkiem, īpaši strādājot pansionātā un mājaprūpē. Tika meklēti risinājumi problēmsituācijām, kā arī sniegts emocionāls atbalsts.

23.maijā apliecības par piedalīšanos supervīziju nodarbībās saņēma 6 dalībnieces, tai skaitā, 2 dalībnieces no Madonas draudzes.

Nodarbības vadīja ģimenes psihoterapeite, Sēlpils prāvesta iecirkņa diakonijas darba koordinatore Inita Zarkeviča. Rekolekcijas

Madonas prāvesta iecirknī 13.-14.martā notika deju rekolekcijas, kurās piedalījās 26 dalībnieki no iecirkņa draudzēm, tajā skaitā arī 10 draudzes locekļi no mūsu draudzes.

Tās bija lūgšanas un Svēto Rakstu pārdomāšana caur kustību un deju. Kā galvenā pārdomu tēma bija lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas no 15.nodaļas, kas ir pazīstams kā lasījums par „Pazudušā dēla atgriešanos”. Šīs neparastās rekolekcijas bija klusumā uzklausīts, kustībā pārdomāts un izdzīvots Dieva Vārds.

Rekolekciju vadītājas bija Rīgas sv. Jāzepa klostera, Betānijas dominikāņu māsu kongregācijas māsas Diāna Cērmane op un māsa Hanna op, un evaņģēliste, LELB svētceļojumu organizētāja Linda Straume.

"Teiciet Viņu ar bazūnes skaņām, teiciet Viņu ar stabulēm un cītarām! Teiciet Viņu ar bungām un vijīgām dejām, teiciet Viņu ar stīgu un flautas skaņām!"

Ps.150:3-4

Rekolekciju pārdomu centrā – Mūsu ceļi pretī Kristum...
Rekolekciju vadītājas – māsa Diāna un māsa Hanna
„Ak, cilvēk, ko gan tu iesāksi debesīs, kur eņģeļi dejos!”
Garīgā vadība: mācītājs Jānis Ginters, māsa Hanna, prāvests Ingus Dāboliņš, māsa Diāna
Pēc rekolekciju noslēguma dievkalpojuma
 
   Kontakti

Rolands Pētersons
draudzes mācītājs,
‍Madonas iecirkņa
‍ prāvesta vietas izpildītājs
tālr: 26785896
rolandpeterson@inbox.lv

Mācītāja pieņemšanas laiks-
no trešdienas līdz svētdienai,
iepriekš vienojoties pa telefonu


 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »