Aktualitātes
 Informācija
 Kristīgā mācība
10 Baušļi
Ticība
Svētā Lūgšana
Svētās Kristības sakraments
Kā cilvēkiem jāmāca sūdzēt grēkus
Svētā Vakarēdiena sakraments
Iesvētes mācība
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Ziedotājiem
 Arhīvs
 Audio svētrunas
 Video
 Rīta un vakara lūgšanas
 Svētdarbības

   Aptaujas
Vai zināji, ka Kungs Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību arī par taviem grēkiem?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 
Kas ir grēksūdze?
Grēksūdzei ir divas daļas: pirmkārt, mēs izsūdzam grēkus, un,
otrkārt, mēs saņemam no mācītāja absolūciju jeb grēku piedošanu
kā no paša Dieva, turklāt nešaubāmies, bet droši ticam, ka tādējādi
mūsu grēki ir piedoti arī Dieva priekšā debesīs.

Kādi grēki ir jāizsūdz?
Dieva priekšā mums jāatzīstas par vainīgiem visos grēkos, arī tajos,
ko mēs neapzināmies, – kā to darām lūgšanā “Mūsu Tēvs”, bet
mācītājam jeb biktstēvam mums ir jāizsūdz tikai tie grēki, kurus
mēs apzināmies un jūtam savā sirdī.

Kuri tie ir?
Pārdomā saskaņā ar desmit baušļiem savu dzīvi: ko tu esi darījis,
būdams tēvs, māte, dēls, meita, kungs, kundze vai kalps. Vai neesi
bijis nepaklausīgs, neuzticams, slinks, vai neesi kādam darījis pāri ar
vārdiem vai darbiem, vai neesi zadzis, bijis nolaidīgs, izšķērdīgs, vai
neesi nodarījis kādam kaitējumu?

Māci man, kā īsi sūdzēt grēkus!
Ej pie sava mācītāja un saki viņam: “Godāto mācītāj, es lūdzu jūs
uzklausīt manu grēksūdzi un pasludināt man grēku piedošanu Dieva
žēlastības dēļ.”
[Tad saki viņam, kas nomāc tavu sirdi:]
“Es, nabaga grēcinieks, atzīstu sevi par vainīgu Dieva priekšā visos
grēkos; īpaši jūsu priekšā atzīstu, ka, būdams kalps (kalpone utt.), es
diemžēl esmu neuzticīgi kalpojis saviem kungiem, jo reizēm neesmu
darījis, kas man pavēlēts. Esmu viņus saniknojis un izraisījis viņu
lamāšanos. Esmu bijis nolaidīgs un radījis zaudējumus. Esmu arī
bijis bezkaunīgs vārdos un darbos, esmu dusmojies uz sev līdzīgiem,
pret savu kungu vai kundzi kurnējis un lamājies utt. Tas viss mani
sāpina, un es lūdzu pēc žēlastības; es labošos.”
Kungs (vai kundze) lai saka tā: “Īpaši es jūsu priekšā atzīstu, ka savus
bērnus, saimi un sievu neesmu uzticīgi audzinājis Dievam par godu.
Esmu lamājies, rādījis ļaunu piemēru ar nepiedienīgiem vārdiem un darbiem, esmu savam tuvākajam darījis zaudējumus, aprunājis,
esmu pārāk dārgi pārdevis, viltotu preci un nepilnu mēru devis.”
Un lai viņš sūdz, ko vēl pret Dieva baušļiem un savu kārtu ir grēkojis utt.
Bet, ja kāds neapzinās, ka viņam būtu tieši šādi vai lielāki grēki,
tam nav jāraizējas vai jāturpina meklēt vai izdomāt grēkus, tā
pārvēršot grēksūdzi par mocībām, bet jāmin kādi citi grēki, kurus
viņš apzinās. Piemēram: “Īpaši es atzīstu, ka reiz esmu lamājies, tāpat
lietojis nepieklājīgus vārdus, vienreiz neizpildījis to vai citu utt.” Un
ar to lai pietiek.
Bet, ja viņš neapzinās nevienu grēku (kas diez vai ir iespējams), tad
arī lai nenosauc nevienu īpaši, bet lai saņem piedošanu pēc vispārīgās
grēksūdzes, kuru Dieva priekšā saka mācītājam.

Vispārīgā grēksūdze
“Visuspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs! Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu
savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos un ar
ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no
sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava
mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas
dēļ es Tevi lūdzu – apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un
dod man Sava Svētā Gara palīgu, ka varu atgriezties. Āmen.”
Pēc tam mācītājs saka: “Lai Dievs tev ir žēlīgs un stiprina tavu ticību.
Āmen.”
Tālāk: “Vai tu tici, ka mana piedošana ir Dieva piedošana?”
Atbildi: “Jā, godātais mācītāj.”
Pēc tam lai mācītājs saka: “Lai tev notiek pēc tavas ticības. Pēc mūsu
Kunga Jēzus Kristus pavēles es tev piedodu tavus grēkus Tēva, Dēla
un Svētā Gara vārdā, āmen. Ej ar mieru!”
Bet tos, kam ir lieli sirdsapziņas pārmetumi vai arī kas ir nomākti
un kārdināti, mācītājs ar Rakstu vārdiem mierinās un uz ticību
mudinās. Tas lai ir vispārīgs grēksūdzes veids.
   Kontakti


Viesturs Rikveilis
mācītājs
tālr: 25935787
viesturs.rikveilis@inbox.lv 
 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »