Aktualitātes
 Informācija
 Kristīgā mācība
10 Baušļi
Ticība
Svētā Lūgšana
Svētās Kristības sakraments
Kā cilvēkiem jāmāca sūdzēt grēkus
Svētā Vakarēdiena sakraments
Iesvētes mācība
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Ziedotājiem
 Arhīvs
 Audio svētrunas
 Video
 Rīta un vakara lūgšanas
 Svētdarbības

   Aptaujas
Vai zināji, ka Kungs Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību arī par taviem grēkiem?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 
Kas ir Svētais Vakarēdiens?
Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus patiesā miesa un asinis, ko pats
Kristus mums, kristiešiem, ir iedibinājis ēst un dzert kopā ar maizi
un vīnu.

Kur tas rakstīts?
Tā raksta svētie evaņģēlisti Matejs, Marks, Lūka un svētais Pāvils:
Mūsu Kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma
maizi, pateicās, pārlauza un deva to Saviem mācekļiem, sacīdams:
“Ņemiet un ēdiet, tā ir Mana miesa, kas par jums top dota; to dariet,
Mani pieminēdami.”
Tāpat Viņš ņēma arī biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to
deva, sacīdams: “Ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā
derība Manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas
grēku piedošanai; to dariet, cikkārt jūs to dzerat, Mani pieminēdami.”
(Mt. 26:26–28; Mk. 14:22–24; Lk. 22:19–20; 1. Kor. 11:23–25)

Kāds labums no tādas ēšanas un dzeršanas?

To mums rāda vārdi: “par jums dota” un “izlietas grēku piedošanai”,
proti, ka ar šiem vārdiem mums Svētajā Vakarēdienā tiek dota grēku
piedošana, dzīvība un svētlaime; jo, kur grēku piedošana, tur arī
dzīvība un svētlaime.

Kā ēšana un dzeršana var darīt tādas lielas lietas?
Ēšana un dzeršana to gan nedara, bet vārdi, kas šeit minēti: “par
jums dota” un “izlietas grēku piedošanai”. Šie vārdi līdz ar miesīgu
ēšanu un dzeršanu Svētajā Vakarēdienā ir pats galvenais, un, kas
šiem vārdiem tic, tas iegūst, ko tie saka un ko tie sola, proti: grēku
piedošanu.

Kas cienīgi bauda Svēto Vakarēdienu?

Gavēšana un miesīga gatavošanās gan ir laba ārēja disciplīna, bet īsti
cienīgs un labi sagatavojies ir tas, kas tic šiem vārdiem: “par jums dota” un “izlietas grēku piedošanai”. Turpretī, kas šiem vārdiem netic
vai šaubās, tas ir necienīgs un nav labi sagatavojies, jo vārdi “par
jums” prasa ticīgas sirdis.
   Kontakti


Viesturs Rikveilis
mācītājs
tālr: 25935787
viesturs.rikveilis@inbox.lv 
 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »